Biografía

Estou licenciado en bioloxía pola universidade de Vigo e titulado en producción acuícola no IGAFA, as miñas funcions no IIM son as de responsable do servizo de acuarios e a sua xestión para dar apoio os diferentes grupos de investigación.