Biografía

Participo en liñas de investigación que teñen obxectivo xeral de mellorar a calidade e seguridade alimentaria en alimentos de orixe mariño.