Short bio

O meu traballo céntrase na investigación no grupo de Ecoloxía e Recursos Mariños así como no meu papel como Vicedirector de Cultura Científica do centro.

Related projects