21
staff
2.46 M
funding*
32
projects & contracts*
*data from 2020.
Research
Projects
Publications
 • Bieito Fernández Castor; Marian Peña; Enrique Nogueira; Miguel Gilcoto; Esperanza Broullón; Antonio Comesaña; Damien Bouffard; Alberto C. Naveira Garabato; Beatriz Mouriño-Carballido (2022) Intense upper ocean mixing due to large aggregations of spawning fish Nature Geoscience DOI:10.1038/s41561-022-00916-3
 • Sánchez-Jerez, P.; Babarro, J.M.F.; Padin, X.A.; Longa Portabales, A.; Martinez-Llorens, S.; Ballester-Berman, J.D.; Sara, G.; Magano, M.C. (2022) Cumulative climatic stressors strangles marine aquaculture: Ancillary effects of COVID 19 on Spanish mariculture Aquaculture DOI:10.1016/j.aquaculture.2021.737749
 • González, J.; Fernández, E.; Figueiras, F.G. (2022) Assessing the effect of oil spills on the dynamics of the microbial plankton community using a NPZD model Estuarine, Coastal and Shelf Science DOI:10.1016/j.ecss.2021.107734
 • N. MARBÀ; M. COLL; A. CALBET; A. SABATÉS; A.F. GONZÁLEZ; C. MARRASÉ; D. MACÍAS; E. SAIZ; E. MACPHERSON; E. GARCÉS; F. TOMÀS; F. GÓMEZ-FIGUEIRAS; H. HINZ; I. CATALÁN; I. HENDRIKS; J. AGUZZI; J. NAVARRO; J. TERRADOS; J.L. PELEGRÍ; J.M. GASOL; J.M. GILI; M. MALDONADO; M.M. SALA; M. ESTRADA; J. ALÓS; P. OLIVAR; R. SIMÓ; R. LOGARES; R. MASSANA; S.G. ACINAS; T. ALCOVERRO; X. TURÓN; X.A. ÁLVAREZ-SALGADO (2021) Challenge 3: Achieving a Resilient Ocean " White Paper 13: Ocean Science Challenges For 2030" Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Jesús Marco de Lucas; M. Victoria Moreno-Arribas; Ananda Pascual; Diego Macías; Joaquín Tintoré; Antonio Turiel; Joaquim Ballabrera; Carmen G. Castro; Núria Marbà; Marta Coll; Jordi Dachs; I. Emma Huertas; Valentí Sallarès; Ángel F. González; Antonio Tovar-Sánchez; Carolina Gabarró; Javier Ruiz; Alejandro Orfila; Ramiro Logares; Josep Alós; José Pintado Valverde; Ana Crespo Solana (2021) White Paper 13: Ocean Science Challenges For 2030 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ISBN:978-84-00-10762-8
Theses
 • PhD - DANIEL BROULLON DURAN (24/10/2022) Neural networks and the seawater CO2 system. From the global ocean to the Ría de Vigo Universidade de Vigo (UVIGO)
 • TFM - Justine Roth (26/07/2022) Silica determination in Seagrasses: An analytical method validation for the ecological assessment Université de Lille
 • TFG - Paola Rodríguez Bello (26/11/2021) Variabilidad del pico- y nanoplancton durante la época de afloramiento en la Ría de Vigo Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
 • TFM - Hugo Marques Feio (30/08/2021) Effectoftemperatureandsedimentdisturbanceonecophysiologicalresponsesoftheinfaunalclam Polititapes rhomboides Université de Nantes
 • TFM - Miguel Ángel Gutiérrrez Guerra (27/07/2021) Eastern Boundary Upwelling Systems under climate change Universidade de Vigo (UVIGO)
Innovation
Contracts
Capabilities
Products
 • Prototipo | MUSSEL-HFNI: biosensores de alta frecuencia non invasores (HFNI) e de baixo custo para seguimento en acuicultura

  Dispositivo para facer seguimento do estado fisiolóxico de ata 64 bivalvos no seu sistema de cultivo en tempo real. 

  O sistema de seguimento baséase na análise dos micromovementos dos bivalvos relacionados coa apertura de valvas (valvometría). Estudos recentes confirmaron que esta é unha técnica moi prometedora para detectar proliferacións de algas nocivas e episodios de acidificación do océano.

  O prototipo está actualmente en adaptación para mellorar a súa portabilidade e autonomía. Para máis información, escríbenos un correo electrónico.

   

 • Prototype | SURCOM-pH: Low-cost sensor for autonomous ocean acidification monitoring

  Prototype of a low-cost autonomous pH sensor based on ISFET (ion sensitive field effect transistor) technology adapted for continuous ocean monitoring.

  The sensor yields a high precision (± 0.003 pH units) and a very low measurement drift, provides real-time coastal data transmission, and its autonomy allows for over one year of continuous transmission.

  The prototype has been tested for long periods in coastal areas and has been calibrated against commercial sensors, providing very good reliability. For further information, please contact us by e-mail.

   

 • Prototipo | SURCOM-pH: sensor de bajo coste para monitorización autónoma de la acidificación oceánica

  Prototipo de un sensor autónomo de pH de bajo coste basado en tecnología ISFET (transistor de efecto de campo sensible a iones) adaptada para la monitorización continua del océano.

  El sensor ofrece una alta precisión (± 0,003 unidades de pH) y muy baja deriva de la medida, permite la transmisión en tiempo real de datos costeros y cuenta con una autonomía de más de un año de transmisión continua.

  El prototipo se ha probado durante largos períodos en zonas costeras y se ha calibrado frente a sensores comerciales, mostrando muy buena fiabilidad. Para más información, escríbenos un correo electrónico.

   

 • Prototipo | SURCOM-pH: sensor de baixo custo para seguimento autónomo da acidificación oceánica

  Prototipo dun sensor autónomo de pH de baixo custo baseado en tecnoloxía ISFET (transistor de efecto de campo sensible a ións) adaptada para a vixilancia continua do océano.

  O sensor ofrece unha alta precisión (± 0,003 unidades de pH) e moi baixa deriva da medida, permite a transmisión en tempo real de datos costeiros e conta cunha autonomía de máis dun ano de transmisión continua.

  O prototipo probouse durante longos períodos en zonas costeiras e calibrouse fronte a sensores comerciais, mostrando moi boa fiabilidade. Para máis información, escríbenos un correo electrónico.

   

 • Window to the sea

  Interoperable data platform that collects records of a variety of indicators related to coastal risks both in Galicia and in the North of Portugal  The variables include, among others, the risk of eutrophication, coastal erosion, flooding or loss of genetic diversity. Linked to the MarRisk project, financed by the European Regional Development Fund ERDF through the Interreg V-A Spain-Portugal Program (POCTEP) 2014-2020.

  Access

Team