Short bio

Son Graduada en Bioloxía pola Universidade de Vigo (2020), entidade na que posteriormente realicei o Máster en Biotecnoloxía Avanzada (2022). Actualmente estou realizando a tese de doutoramento no grupo de Microbioloxía e Tecnoloxía dos Productos Mariños do IIM-CSIC, na que abordarei o estudo da bioacumulación de Escherichia coli en mexilóns ante situacións de vertido de augas residuais.