Short bio

A miña investigación céntrase nun dos aspectos cruciais do funcionamento da rexión costeira: a circulación do carbono no continuo sedimento-auga-atmosfera, incluíndo a descarga de augas subterráneas a bioxeoquímica de sedimentos permeábeis, a emisión de carbono á atmosfera e as conexións coa circulación doutros elementos como o nitróxeno e o osíxeno. Todo isto, co obxectivo final de comprender a evolución presente e futura da rexión costeira e os seus recursos en resposta ás mudanzas climáticas e a presión das actividades humanas.

Related projects