Biografía

Son Doutora en Estatístia e Investigación Operatuva pola Univerisade de Santiago de Compostela desde febrero de 2016). A miña especialidade é a inferencia non paramética, en particular a súa apliacion a proceos puntulaes. Formo parte do Insititotu de Investigacións Mariñas desde 2011 como membro de ESMABA e do Laboratorio de Bioxeoquímica Orgánica. As miñas principais función son a análise estatistica de datos oceanográficos e de acuicultura de mexillón, desenvolvemento de modelos estátisticos, aplicación de novas técincas de inferencia á investigación mariña e soporte estátistico aos compañeiros do grupo. En particular, participo en proxecots europeos centrados no impacto do cambio climático e sustentabilidade da acuicultura, ClimeFish e Aquavitae, e colaboro co grupo Modestya da USC no marco de procextos da Axencia Estatal de Investigacion.