Santiago de Compostela, mércores 14 de febreiro de 2024. O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) en Galicia incorpora a 15 persoas que acceden, como persoal funcionario de carreira polo sistema xeral de acceso libre, ás Escalas de Persoal Científico Titular e de Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación.

A adxudicación de destino, xa publicado no Boletín Oficial do Estado, e a correspondente toma de posesión foi no o Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), a Misión Biolóxica de Galicia (MBG), o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS-CSIC, XUGA-), o Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) e o Centro Oceanográfico de Vigo do Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Catro incorporacións no IIM (Vigo)

Patricia Pereiro González é doutora en Bioloxía (2017) pola Universidade de Santiago de Compostela cunha tese doutoral que se centrou no estudo da resposta inmune do rodaballo ao virus da septicemia hemorráxica viral. A súa carreira investigadora centrouse principalmente no estudo do sistema inmune de peixes de interese acuícola, como o rodaballo, a robaliza ou a dourada, pero tamén na especie modelo peixe cebra. Tras realizar estancias postdoutorais na Universidade de Concepción (Chile) e no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Portugal) dun ano cada unha (contrato postdoutoral Xunta de Galicia), enriquecendo o seu coñecemento en distintas técnicas, retornou ao IIM cun contrato Juan da Cierva Incorporación. Tras tomar posesión como científica titular, continúa no grupo de Inmunología e Xenómica levando a cabo a mesma liña de investigación.

Carlos Vilas Fernández é doutor en Matemáticas (2008) pola Universidade de Vigo cunha tese sobre o modelado, simulación e control de procesos químicos e biolóxicos. Durante dous anos, na Universidade de Mons (Bélxica), dedicouse a estudar un proceso de separación de compoñentes dunha mestura e profundar no estudo dos métodos numéricos para a resolución de ecuacións. No ano 2010 retomou o seu labor no IIM, centrándose no desenvolvemento de ferramentas e estratexias para modelar, monitorizar, optimizar e controlar procesos da industria alimentaria, principalmente procesos que tratan produtos da pesca e acuicultura. Incorpórase ao grupo de Biosistemas e Enxeñería de Bioprocesos.

Alejandro Garrido Maestu é doutor en Bioloxía pola Universidade de Vigo (2013) cunha tese sobre o uso da PCR en tempo real para a detección de microorganismos patóxenos na industria alimentaria en ANFACO-CECOPESCA. Traballou en Emerging Pathogens Institute (Estados Unidos) e posteriormente, cunha Marie Curie Cofund, incorporouse ao Food Quality and Safety Research Group do International Iberian Nanotechnology Laboratory (Portugal). Posteriormente, cun contrato na convocatoria “Scientific Employment” de Portugal (2021, xaneiro de 2024), centrou o seu labor no desenvolvemento de sistemas non dirixidos de detección de ADN, xunto con nanopartículas con actividade antibacteriana, para controlar e reducir a presenza de bacterias resistentes a antibióticos presentes en alimentos listos para o consumo. Incorpórase ao grupo de Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos Mariños.

Ademais, o IIM incorpora como investigador científico a Jesús Manuel Pedreira Dubert, quen pasa a integrarse no grupo Procesos Oceánicos en Cambio Global. Licenciado en Ciencias Físicas (1989), realizou a súa tese doutoral sobre a dinámica da corrente ibérica en dirección ao polo en 1998, e foi profesor de oceanografía Física na Universidade de Aveiro ata 2023. Estudou o sistema oceánico de afloramento Ibérico Atlántico, poñendo énfase nas interaccións entre os procesos físicos e biolóxicos. Nos últimos anos ten centrado as súas investigacións na modelización dos principais ciclos mariños, incluíndo nutrientes, fitoplancto-zooplancton, carbono e osíxeno, así como na modelización dos procesos de dispersión larvaria, e os procesos sedimentarios na plataforma continental. Exerceu xestión de investigación no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro durante máis de 15 anos.

Dúas incorporacións á MBG (Santiago e Pontevedra)

Marta Francisco Candeira é doutora en Bioloxía pola Universidade de Vigo (2011) cunha tese que se centrou en establecer as bases xenéticas e ambientais que modulan a biosínteses de metabolitos secundarios e a produción de grelos e nabizas. Realizou estancias no CEBAS (CSIC), o Institute of Food Research de Norwich (Reino Unido) e na Universidade de California (Estados Unidos). A súa traxectoria investigadora estivo financiada por axudas predoutorais (I3P-CSIC) e postdoutorais altamente competitivas (Marie Curie IOF, Juan de la Cierva, Ramón e Cajal).  Incorpórase ao grupo Xenética, Mellora e Bioquímica de Brásicas (Pontevedra).

Jose Manuel Miras Ávalos é doutor en Bioloxía pola Universidade da Coruña (2004) cunha tese que se centrou en avaliar a variabilidade espacial das precipitacións en Galicia empregando diferentes aproximacións xeoestadísticas. Realizou estancias postdoutorais en Canadá (University of Guelph) e Brasil (UNESP) e gozou dun contrato postdoutoral no INRA (Avignon, Francia) e, ata a data, desenvolveu a súa carreira en EVEGA, CEBAS, USC e CITA. As súas liñas de investigación estiveron marcadas por un carácter aplicado desenvolvendo actividades centradas en avaliar os efectos das prácticas agrícolas sobre o rendemento de hortos de froiteiros e viñedos, integrando o coñecemento resultante en modelos que permitan tomar decisións informadas que, en última instancia, conduzan á sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Incorpórase ao grupo Interaccións Microbioma-Chan-Planta (Santiago de Compostela).

Unha incorporación ao IEGPS (Santiago de Compostela)

Patricia Martin Xeonllo é doutora en Enxeñería Informática (2016) pola Universidade Politécnica de Valencia cunha tese que propón un modelo de deseño e desenvolvemento de ferramentas software que mellora substancialmente procesos de análises de datos dos investigadores en patrimonio cultural en comparación con modelos previos. Realizou estancias en Australia, Francia, Portugal e Chile con financiamento competitivo. Foi investigadora posdoctoral no proxecto europeo ARIADNE (Programa FP7) e investigadora Juan da Cierva (CiTIUS-USC). Desde 2019 e ata a actualidade, desenvolveu o seu labor no Laboratorio de Recuperación de Información da Universidade da Coruña.  Incorpórase ao IEGPS co perfil “Humanidades Dixitais”.

Cinco incorporacións ao INCIPIT (Santiago de Compostela)

María Cruz Berrocal é doutora en Prehistoria pola Universidade Complutense de Madrid (2004) cunha tese realizada no Instituto de Historia do CSIC. Realizou estancias de investigación predoctorales e doutorais na Universidade de California, Berkeley, e a Academia Sinica, en Taiwan, entre outras institucións alemás e americanas. Gozou un contrato Marie Curie na Universidade de Konstanz, Alemaña, e regresou a España, á Universidade de Cantabria, cun contrato de atracción de talento. Dirixiu proxectos en Asia-Pacífico desde 2007 financiados por diversas institucións. A súa liña de traballo no Pacífico e Asia centrouse na última década na investigación do colonialismo europeo na Idade Moderna. Incorpórase co perfil de Arqueoloxía Histórica.

Antonio César González García é doutor en Astrofísica pola Universidade e Groninga (2003). Comezou o seu labor investigador no Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) e no Kapteyn Instituut de Groninga, estudando os procesos de formación e evolución das galaxias a partir de simulacións por computador. De forma paralela, desenvolveu unha liña de investigación na que tentaba comprender o papel do ceo nas sociedades do neolítico en Holanda a partir do estudo das orientacións dos monumentos megalíticos do norte dese país. Tras a lectura da súa tese desenvolveu en paralelo ambas as investigacións, primeiro no IAC, cun contrato xenérico de investigación postdoutoral, e máis adiante no Departamento de Física Teórica da UAM. Finalmente, en 2010 conseguiu un contrato do programa Ramón e Cajal para desenvolver a liña de Astronomía Cultural, primeiro no IAC e a partir de 2012 no INCIPIT. As súas liñas de investigación actuais céntranse pois en comprender as relacións das sociedades humanas coa súa contorna, e en concreto co ceo, sobre todo a partir dos restos materiais de tales sociedades.

Jorge de Torres Rodríguez é doutor en Prehistoria pola Universidade Complutense de Madrid. Ten unha ampla experiencia como arqueólogo de campo en África (Marrocos, Etiopía, Mozambique, Sudán e Somalilandia). Desde o ano 2015 é membro do equipo de traballo do proxecto arqueolóxico en “Somalilandia”. Conseguiu unha Starting Grant do European Research Council para estudar o xurdimento de estados medievais no Corno de África. (SACADO DA WEB DO INCIPIT Ao NON RECIBIR A INFORMACIÓN)

María Martín Seijo é doutora en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedad (2013) pola Universidade de Santiago de Compostela. Realizou estancias no CIBIO-InBio (Universidade do Porto), na Universidade do Minho e University College Dublin. No ano 2020 obtivo dúas prazas en convocatorias competitivas, convocatoria RETOS modalidade JIN na Universidade de Santiago de Compostela e Investigadora Distinguida Junior Beatriz Galindo na Universidade de Cantabria. As súas áreas de investigación son a arqueoloxía e a arqueobotánica, con especial atención ás relacións establecidas entre seres humanos e plantas a partir do estudo dos restos vexetais recuperados en contextos arqueolóxicos, fundamentalmente madeiras e fibras. O seu traballo centrouse en Europa (España, Portugal, Inglaterra), América (Panamá) e recentemente en Asia (Siria, Palestina, Taiwan) e Oceanía (Illas Marianas) en contextos que van desde a Prehistoria ata o pasado recente. Incorpórase co perfil de “Arqueobotánica”.

José Cristóbal Carvajal López incorpórase como investigador científico. Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Granada (2007). Gozou dunha bolsa post-doutoral Príncipe de Asturias e foi Marie Curie Intra-European Fellow na Universidade de Sheffield. Posteriormente, foi Lecturer in Islamic Archaeology en UCL Qatar e Lecturer in Historical Archaeology na Universidade de Leicester. É especialista en estudos cerámicos (especialmente con petrografía arqueolóxica), pero tamén desenvolveu estudos de cultura material, arquitectura e paisaxe. A súa área de estudo é a arqueoloxía islámica a nivel global, e en particular está interesado nas cuestións relativas aos procesos de islamización. Traballou especialmente en Iberia e en Catar, así como en Albania, Grecia, Turqía, Palestina, Marrocos, Kazajistán. Actualmente é vicepresidente e trustee da International Association for the Study of Arabia e copresidente do Comité Organizador do Seminar for Arabian Studies.   

Incorporacións ao Centro Oceanográfico de Vigo

Marta Álvarez Ballesteros é doutora en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión (2018) cunha tese centrada na gobernanza policéntrica en sistemas socio-ecolóxicos complexos. Foi investigadora visitante en Taller de Teoría Política e Análise de Políticas Públicas (Universidade de Indiana), no Grupo de Investigación de Gobernanza Mariña (Universidade de Duke) e no Grupo de Ciencias e Políticas Públicas Costeiras (Universidade de California-Santa Cru). Entre as súas principais liñas de investigación destacan a gobernanza, a mellora da interface ciencia-toma de decisións na xestión pesqueira e a aplicación de enfoques de investigación interdisciplinar e transdisciplinar. A súa carreira iniciouse como investigadora da Universidade de Santiago de Compostela e desenvolveuse a área de Socioeconomía da Pesca do Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR. Incorpórase ao grupo Métodos en Ecoloxía e Avaliación de Recursos Mariños Vivos.

Lucía Solino Alonso é doutora en Bioloxía (2015) pola Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. O seu campo de investigación céntrase nas microalgas nocivas e as súas biotoxinas, de importancia polos seus potenciais danos aos recursos mariños e saúde pública. Desenvolveu gran parte da súa carreira postdoutoral no Laboratório Nacional de Referência de Biotoxinas Marinhas do Instituto Português do Mar e dá Atmosfera-IPMA. O seu principal interese científico é entender como inflúen os factores abióticos e bióticos nos seus patróns de distribución e o seu impacto sobre os ecosistemas e redes tróficas mariñas. O seu traballo no IEO será dar apoio aos diversos proxectos do grupo, como o proxecto BIOTOX, e fortalecer a súa capacidade de investigadora.

Jorge Hernández é doutor en Bioloxía Mariña e Acuicultura (2015) pola Universidade de Santiago de Compostelacon unha tese sobre as implicacións biolóxicas da indución á triploidía no rodaballo. Realizou estancias postdoctoralesen a UniversityofSt Andrews (Reino Unido) e no Bedford InstituteofOceanography (Canadá). A súa traxectoria investigadora ha estado financiada por axudas predoctorales (FPI-IEO) e postdoutorais altamente competitivas (Juan da Cerva Formación e Juan da Cerva Incorporación). Desde o 2018 desenvolveu as súas investigacións postdoutorais en IIM. As súas áreas de investigación son a acuicultura sustentable e a bioloxía reprodutiva de peces e cefalópodos. Incorpórase ao grupo de Acuicultura.

More