109
Artigos de acceso aberto*
2644
Rexistros indexados de acceso aberto**
69.78
%
Rexistros indexados de acceso aberto**
*en 2021 **segundo os rexistros do IIM en Digital.CSIC.
Un instituto aberto
Mandatos de ciencia aberta
Mandato do CSIC

En 2019, o CSIC aprobou o seu propio mandato de acceso aberto, que actualmente obriga a depositar a nivel institucional os conxuntos de metadatos asociados coas publicacións revisadas por pares, acompañados do texto completo da publicación sempre que sexa posible.

Este mandato ten en conta a recompilación ou depósito de metadatos e conxuntos de datos asociados cos elementos, agás cando existan motivos de confidencialidade, seguridade ou propiedade intelectual que o impidan.

Open Science Logo (Open Lock) in yellow
Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación (Lei 14/2011)

O Artigo 37.2 establece a obriga de facer pública unha versión dixital de todos os artigos científicos con financiamento público; para este fin, deberán depositarse en repositorios de acceso aberto.

BOE logo
Plan Estatal de I+D+i (2021-2023)

O Plan Estatal de I+D+i ou PEICTI é a principal estratexia do Goberno de España para promover e apoiar a investigación e a innovación no país. 

Logo PEICTI
Horizonte Europa

O Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea para o período 2021-2027 amplía a obriga de acceso aberto, especificando que os datos da investigación deben ser doados de atopar, accesibles, interoperables e reutilizables (FAIR).

External Website Symbol
H2020

Horizonte 2020, ou H2020, foi o Programa Marco Europeo (FP7) de Ciencia e Innovación para o período de 2013 a 2020. En 2021 comezou o seguinte Programa Marco, Horizonte Europa.

External Website Symbol
Repositorios de acceso aberto
Digital.CSIC

Digital.CSIC é o principal repositorio de acceso aberto para todos os tipos de recursos producidos polo Consello Superior de Investigacións Científicas, dende artigos de investigación e libros ata ferramentas educativas e de divulgación.

Logo de Digital.CSIC