Biografía

A biblioteca do Instituto de Investigacións Mariñas ofrece unha ampla colección de documentos e servizos co obxectivo de contribuír ó estudo e á investigación científica.