6
persoal
1.82 M
financiamento*
17
proxectos e contratos*
*datos dos últimos 5 anos
Investigación
Proxectos
Publicacións
 • Pedreira, A.; Vázquez, J.A.; García, M.R. (2022) Kinetics of Bacterial Adaptation, Growth, and Death at Didecyldimethylammonium Chloride sub-MIC Concentrations Frontiers in Microbiology DOI:10.3389/fmicb.2022.758237
 • Alves, A.L.; Costa-Gouveia, J.; Vieira de Castro, J.; Sotelo, C.G.; Vázquez, J.A.; Pérez-Martín, R.I.; Torrado, E.; Neves, N.; Reis, R.L.; Castro, A.G.; Silva, T.H. (2022) Study of the immunologic response of marine-derived collagen and gelatin extracts for tissue engineering applications Acta Biomaterialia DOI:10.1016/j.actbio.2022.01.009
 • Rodrigues, D.P.; Calado, R.; Pinho, M.; Rosário Domingues, M.; Antonio Vázquez, J.; Ameixa, O.M.C.C. (2022) Bioconversion and performance of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) in the recovery of nutrients from expired fish feeds Waste Management DOI:10.1016/j.wasman.2022.01.035
 • Valcarcel, J.; Vázquez, J.A.; Varela, U.R.; Reis, R.L.; Novoa-Carballal, R. (2022) Isolation and characterization of polysaccharides from the ascidian styela clava Polymers DOI:10.3390/polym14010016
 • Valcarcel, J.; Hermida-Merino, C.; Piñeiro, M.M.; Hermida-Merino, D.; Vázquez, J.A. (2021) Extraction and characterization of gelatin from skin by-products of seabream, seabass and rainbow trout reared in aquaculture International Journal of Molecular Sciences DOI:10.3390/ijms222212104
Teses
 • PhD - Miguel Ángel Prieto Lage (06/11/2014) Formulación y optimización de métodos analíticos empleando modelos matemáticos dependientes del tiempo y la dosis para la caracterización, identificación y cuantificación eficiente de respuestas individuales, sinérgicas y antagónicas de anti- y pro-oxidantes. Aplicación práctica con diferentes sustratos alimentarios UNIVERSIDAD DE VIGO
 • PhD - Diego Rial Conde (04/10/2013) Toxicity and marine risk assessment of spill treating agents and oil UNIVERSIDAD DE VIGO
Innovación
Contratos
Capacidades
 • Capacidades | Desenvolvemento de novos produtos alimentarios a partir de subprodutos da pesca e da acuicultura

  Desenvolvemento de procesos para a transformación de descartes e subprodutos do mar en novas materias primas (pasta de peixe, aceite de peixe, etc.) con valor engadido para a xeración de innovadores produtos alimentarios procesados (hamburguesas, nuggets, etc.), garantindo a súa trazabilidade, o seu valor nutricional e a súa seguridade ao longo de novas cadeas de valor.

 • Capacidades | Biorremediación

  Tratamiento microbiológico de vertidos de petróleo (biorremediación) en medios marinos. Aplicación de dispersantes y agentes de limpieza costera en condiciones seguras desde el punto de vista ecotoxicológico para eliminar el petróleo adherido a la superficie de las rocas.

   

 • Capabilities | Development of bioprocesses (biorefineries) for the extraction of bioproducts and bioactive compounds from food industry by-products

  Development of processes that allow extracting useful components of industrial interest from discards and food industry by-products and effluents. Biochemical characterization of useful components present in different kinds of fisheries products and by-products, such as skin collagen, visceral enzymes, chondroitin sulphate present in cartilage, chitin from crustacean shells and cuttlebone or protein hydrolysates obtained from muscle. Evaluation of potential applications of these compounds through the characterization of their biological activities (antioxidants, etc.) and functional properties for their use in different industries, such as biomedical, chemistry, cosmetic, food, etc.

 • Capacidades | Biorremediación

  Tratamento microbiolóxico de verteduras de petróleo (biorremediación) en medios mariños. Aplicación de dispersantes e axentes de limpeza costeira en condicións seguras dende o punto de vista ecotoxicolóxico para eliminar o petróleo adherido na superficie das rochas.

   

 • Capacidades | Desarrollo de bioprocesos (biorrefinerías) para extraer bioproductos y compuestos bioactivos a partir de subproductos de la industria alimentaria

  Desarrollo de bioprocesos que permiten extraer componentes útiles de interés industrial a partir de descartes y de subproductos y efluentes de la industria alimentaria. Caracterización bioquímica de componentes útiles presentes en distintos tipos de productos y subproductos pesqueros, como colágeno de la piel, enzimas de las vísceras, condroitín sulfato presente en el cartílago, quitina de los caparazones de crustáceos y de los huesos de sepia o hidrolizados de proteínas obtenidos del músculo. Evaluación de aplicaciones potenciales de estos compuestos mediante la caracterización de sus actividades biológicas (antioxidantes, etc.) y sus propiedades funcionales para su uso en diversas industrias, como la biomédica, química, cosmética, alimentaria, etc.

Produtos
 • Prototipo | Morbidostat: desentrañando a resistencia a axentes antimicrobianos

  Morbidostat é un dispositivo de cultivo continuo controlado por ordenador que axusta automaticamente a concentración de fármacos para manter constante a inhibición do crecemento en cultivos microbianos. A medida que as bacterias adquiren mutacións que lles confiren resistencia aos fármacos, son capaces de tolerar meirandes concentracións dos devanditos fármacos e de medrar máis rapidamente, eliminando así a presión selectiva, que é a forza impulsora da evolución. Para compensar este mecanismo, Morbidostat aumenta a concentración do fármaco o suficiente para manter a taxa de crecemento orixinal das bacterias, mantendo así a presión selectiva ao longo do tempo. O sistema permite adquirir datos para modelar a evolución microbiana baixo estrés por axentes antimicrobianos, optimizar as estratexias de dosificación de biocidas e desenvolver cepas de alta resistencia a axentes antimicrobianos utilizadas para analizar a eficacia de novos biocidas, entre outras aplicacións.  

   

 • Piloto | iDVP: Punto de Valorización e Procesamento Integral de Descartes

  Desenvolvido dentro do proxecto Life iSEAS, no iDVP aplícase o concepto de biorrefinería á revalorización integral dos descartes pesqueiros. Consta de dispositivos de machucado/picado/homoxeneización, autoclave, separador de carne e espiñas para produción de pasta de peixe, reactores de 300-500 l configurados para a hidrólise química/encimática controlada, sistemas de separación e purificación de compostos biolóxicos, incluídas centrífugas Tricanter e equipamento de membrana (micro e ultrafiltración) e dispositivos utilizados para a concentración (evaporador ao baleiro) e o secado (liofilizador e secador por atomización). Para máis información, escríbenos un correo electrónico.

 • Patente | Procedemento para a extracción do ácido hialurónico do humor vítreo do peixe

  Autoría: Miguel Anxo Murado; María Montemayor Castroviejo; Marta López Cabo; María del Pilar González Fernández; Laura Pastoriza Enríquez

  Técnica para a preparación de ácido hialurónico (AH) a partir do humor vítreo do peixe para o seu uso en cosmética e en clínica. O proceso comprende a electrodeposición de proteínas e a súa diafiltración simultánea con recirculación total. Este procedemento permite a recuperación selectiva dos sedimentos impuros, a precipitación do AH e a solubilización de proteínas, xerando un AH cunha pureza superior ao 99,5 %. Podes ver información máis detallada premendo aquí.