Actividade
Documentos
Libro Branco das UCC+I (FECYT)

Nova edición do Libro Branco das Unidades de Cultura Científica e da Innovación (UCC+I) publicado en 2021 pola Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). O documento recolle os requisitos mínimos que debe cumprir calquera estrutura/servizo de comunicación, difusión e difusión de ciencia, tecnoloxía e innovación para rexistrarse como UCC+I e formar parte da Rede UCC+I. A UCC+I do IIM-CSIC foi incluida en xuño de 2022.

logo FECYT
PROXECTOS
12
eventos**
+1000
participantes en accións do IIM*
2
publicacións*
*nº aprox. dos últimos 5 anos **aprox. organizadas durante 2021