21
persoal
2.46 M
financiamento*
32
proxectos e contratos*
*datos de 2020.
Investigación
Proxectos
Publicacións
 • Bieito Fernández Castor; Marian Peña; Enrique Nogueira; Miguel Gilcoto; Esperanza Broullón; Antonio Comesaña; Damien Bouffard; Alberto C. Naveira Garabato; Beatriz Mouriño-Carballido (2022) Intense upper ocean mixing due to large aggregations of spawning fish Nature Geoscience DOI:10.1038/s41561-022-00916-3
 • Sánchez-Jerez, P.; Babarro, J.M.F.; Padin, X.A.; Longa Portabales, A.; Martinez-Llorens, S.; Ballester-Berman, J.D.; Sara, G.; Magano, M.C. (2022) Cumulative climatic stressors strangles marine aquaculture: Ancillary effects of COVID 19 on Spanish mariculture Aquaculture DOI:10.1016/j.aquaculture.2021.737749
 • González, J.; Fernández, E.; Figueiras, F.G. (2022) Assessing the effect of oil spills on the dynamics of the microbial plankton community using a NPZD model Estuarine, Coastal and Shelf Science DOI:10.1016/j.ecss.2021.107734
 • N. MARBÀ; M. COLL; A. CALBET; A. SABATÉS; A.F. GONZÁLEZ; C. MARRASÉ; D. MACÍAS; E. SAIZ; E. MACPHERSON; E. GARCÉS; F. TOMÀS; F. GÓMEZ-FIGUEIRAS; H. HINZ; I. CATALÁN; I. HENDRIKS; J. AGUZZI; J. NAVARRO; J. TERRADOS; J.L. PELEGRÍ; J.M. GASOL; J.M. GILI; M. MALDONADO; M.M. SALA; M. ESTRADA; J. ALÓS; P. OLIVAR; R. SIMÓ; R. LOGARES; R. MASSANA; S.G. ACINAS; T. ALCOVERRO; X. TURÓN; X.A. ÁLVAREZ-SALGADO (2021) Challenge 3: Achieving a Resilient Ocean " Ocean Science Challenges For 2030" Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 • Jesús Marco de Lucas; M. Victoria Moreno-Arribas; Ananda Pascual; Diego Macías; Joaquín Tintoré; Antonio Turiel; Joaquim Ballabrera; Carmen G. Castro; Núria Marbà; Marta Coll; Jordi Dachs; I. Emma Huertas; Valentí Sallarès; Ángel F. González; Antonio Tovar-Sánchez; Carolina Gabarró; Javier Ruiz; Alejandro Orfila; Ramiro Logares; Josep Alós; José Pintado Valverde; Ana Crespo Solana (2021) White Paper 13: Ocean Science Challenges For 2030 Consejo Superior de Investigaciones Científicas ISBN:978-84-00-10762-8
Teses
 • PhD - DANIEL BROULLON DURAN (24/10/2022) Neural networks and the seawater CO2 system. From the global ocean to the Ría de Vigo Universidade de Vigo (UVIGO)
 • TFM - Justine Roth (26/07/2022) Silica determination in Seagrasses: An analytical method validation for the ecological assessment Université de Lille
 • TFG - Paola Rodríguez Bello (26/11/2021) Variabilidad del pico- y nanoplancton durante la época de afloramiento en la Ría de Vigo Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
 • TFM - Hugo Marques Feio (30/08/2021) Effectoftemperatureandsedimentdisturbanceonecophysiologicalresponsesoftheinfaunalclam Polititapes rhomboides Université de Nantes
 • TFM - Miguel Ángel Gutiérrrez Guerra (27/07/2021) Eastern Boundary Upwelling Systems under climate change Universidade de Vigo (UVIGO)
Innovación
Contratos
Capacidades
Produtos
 • Prototipo | MUSSEL-HFNI: biosensores de alta frecuencia non invasores (HFNI) e de baixo custo para seguimento en acuicultura

  Dispositivo para facer seguimento do estado fisiolóxico de ata 64 bivalvos no seu sistema de cultivo en tempo real. 

  O sistema de seguimento baséase na análise dos micromovementos dos bivalvos relacionados coa apertura de valvas (valvometría). Estudos recentes confirmaron que esta é unha técnica moi prometedora para detectar proliferacións de algas nocivas e episodios de acidificación do océano.

  O prototipo está actualmente en adaptación para mellorar a súa portabilidade e autonomía. Para máis información, escríbenos un correo electrónico.

   

 • Prototipo | SURCOM-pH: sensor de baixo custo para seguimento autónomo da acidificación oceánica

  Prototipo dun sensor autónomo de pH de baixo custo baseado en tecnoloxía ISFET (transistor de efecto de campo sensible a ións) adaptada para a vixilancia continua do océano.

  O sensor ofrece unha alta precisión (± 0,003 unidades de pH) e moi baixa deriva da medida, permite a transmisión en tempo real de datos costeiros e conta cunha autonomía de máis dun ano de transmisión continua.

  O prototipo probouse durante longos períodos en zonas costeiras e calibrouse fronte a sensores comerciais, mostrando moi boa fiabilidade. Para máis información, escríbenos un correo electrónico.

   

 • Ventá cara ao mar

  Plataforma interoperable de datos que recolle rexistros dunha variedade de indicadores relativos a riscos costeiros tanto en Galiza coma no Norte de Portugal  As variables recollen, entre outras, o risco de eutrofización, erosión costeira, inundación ou perda de diversidade xenética. Vencellado ao proxecto MarRisk, financiado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

  Acceder

Equipo