Global e local

Tentamos ter un impacto positivo e un recoñecemento como axentes do cambio aplicando diversas estratexias adaptadas aos distintos contextos nos que traballamos.

icon-mission-01 Created with Sketch.
Sostible e respectuoso

A xestión sostible dos recursos e ecosistemas mariños é a base do IIM. Polo tanto, sempre temos en conta o respecto polo medio ambiente, a ética científica e o benestar animal á hora de levar a cabo as nosas accións.

icon-mission-02 Created with Sketch.
Imparcial e digno de confianza

O método científico garante a obxectividade do noso progreso. Neste sentido, a nosa ciencia é imparcial e comprométese a non se ver afectada por intereses persoais, económicos nin ideolóxicos.

icon-mission-03 Created with Sketch.
Público

Posto que formamos parte do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), o noso centro pertence á sociedade, ante quen respondemos e a quen lle ofrecemos os nosos servizos. A nosa ciencia ten vocación de servizo público.

icon-mission-04 Created with Sketch.
Aberto e innovador

Temos un compromiso coa Ciencia Aberta. A nosa actividade guíase polos principios FAIR, que garanten unha meirande accesibilidade e transparencia dos resultados e unha meirande eficiencia do noso uso de recursos.

icon-mission-05 Created with Sketch.
Cultura crítica

Fomentamos a ciencia en tanto que outra forma de cultura, seguindo os conceptos de Cultura oceánica da UNESCO. Trala publicación do noso traballo, os resultados deben darse a coñecer tanto dentro como fóra da comunidade científica.

icon-mission-06 Created with Sketch.
Transversal e diverso

A transversalidade defínenos. Loitamos contra os estereotipos, privilexios e discriminación que lastran carreiras e vocacións científicas e que constrúen muros que nos separan da sociedade.

icon-mission-07 Created with Sketch.